Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

                        

                    Välkommen till Stoltaktiv´s Kennel .    

 

 

                                                                                              

              Det ska vara roligt att träna hund  .

                                   Att lägga upp en träningsplan,Shaping och Targeting.

 

                         Träningsplan.

" Hur lägger jag upp en övning?" Detta kräver eftertänksamhet och planering.SKRIV ned på ett papper,så att du kan följa övningen.

1.Hur ser det önskade resultatet ut? Se det framför dig!!

2.Vilka delar finns i övningen? Är det flera?SKRIV ner delmålen.

3.Vad är viktigast i övningen? Vad är "nyckeln" i momentet?

Ex. i momentet apportering är "nyckeln" föremålsintresse.

4.Krävs det vissa förkunnskaper?Måste hunden kunna någon annan övning först?

Kolla vad hunden kan och spontant gör innan du startar.Det är onödigt att träna upp föremålsintresse om det redan finns i hunden

5.SKRIV ner den tänkta övningen i steg 1.2.3.4.5........

1:a stegen ska vara så enkla att hunden ej kan misslyckas.

6.Tänk på att ha lite störningar vid starten av ett nytt moment.

skriv ner vad som blir lagom störning,för just din hund i just denna övning.

7.Iaktta och belöna när hunden GÖR RÄTT!! Även första ansats åt det håll du tänkt kan räcka ibörjan.Tänk på att hunden lär snabbast genom positiv förstärkning inte genom bestraffning.

8.Om hunden lyckas över förväntan och kanske gör flera "steg" på en gång ,låt hunden då få uppleva en "JACKPOTT", både då det gäller godis,leksak,beröm. (Ta reda på vad din hund tycker är roligast att jobba för).

9.Tänk efter! Hur gick det? Har hunden förstått kommandot?Gör hunden bara det du säger eller blir den osäker och chansar?.

10.Utvärdera resultatet.SKRIV ner och skriv även om något behöver ändras.

11.Repetera och repetera tills det sitter.

12.Öka nu variationen och störningarna för att verkligen befästa det hela.

Tänk på att de flesta hundar gillar nya övningar,då det är svårt och en utmaning,för alla parter.Vill du behålla arbetsglädjen,krydda träningen,så fort hunden har hyfsat kläm på vad det gäller.

 

Om resultatet inte blir vad du tänkt dig får du starta om från början.Alltså sätt dig ner och läs dina anteckningar,var gick det fel?.Gör en ny plan och prova igen.

Kom ihåg det är inte hundarnas arbetsvilja som tryter utan vår fantasi och vårt tålamod !!!!!

Lycka till !!

 

 

Shaping:

Engelskt ord för formning,och det beskriver precis vad man gör,formar ett beteende hos en annan individ.

 (Jag i texten är instruktören)

 

Inledning

När jag som tränare använder klicker + förstärkning (klickerträning),så finns det olika sätt för mig att få fram beteenden hos individen jag tränar med.Shaping-forma beteenden.Denna inlärningsteknik kallas också successiv approximation.I träningen sätter man upp ett slutmål(så här ska beteendet se ut)och tränar sedan mot detta mål i små,små steg,så små att individen hela tiden har en möjlighet till lyckanden.

Targeting ,individen lärs att nudda och/eller följa ett föremål med nos eller tassar,sedan använder man detta för att lära in andra beteenden t.ex.framåtsändande,kontaktfält på agilityhinder eller andra beteenden.Vi återkommer till detta.Förstärka redan färdiga beteenden och få individen att på detta sätt göra det mer ofta.(delfintränare kallar detta Scanning),

Vi kan också använda oss av att Locka till beteendet,genom att t.ex ha en godbit framför hundens nos och få den att följa godbiten samtidigt som den också gör ett beteende exempelvis sitt.

 

Shaping

Jag använder mig ofta av shaping när jag vill få fram ett beteende.Det är då minst lika viktigt att planera sin träning och föra anteckningar över hur det går som att träna.

Innan jag påbörjar träningen brukar jag ställa några få frågor för mig själv.(skriv gärna ned dem)

1.Hur ser det önskade beteendet ut?

2.Vilka delar finns det i beteendet?

3.Förkunskaper? Måste individen kunna något annat beteende innan vi kan börja med denna träning?

4. Vad är nyckeln i beteendet?,vad är viktigast?,vad ska jag börja med?.exempelvis apportering-är det föremålsintresse?

5. Jag skriver ner den tänkta träningsgången,steg 1,2,3,4,5 osv.Lägger upp träningen i så små steg som möjligt(speciellt VIKTIGT i början av träningen av ett nytt beteende),ge individen stora och många möjligheter att lyckas.

 

Om vi (t.ex. hunden och jag) ska träna ett nytt beteende så tänker jag på att ha så lite störningar som möjligt.Det är vanligt att jag börjar träna ett nytt beteende hemma i vardagsrummet.Hunden kan då koncentrera sig lättare på vad det är jag förstärker och jag har lättare att förstärka det jag vill få fram.

Det jag upplever som svårast för många hundtränare är att se den lilla detaljen,att se den lilla rörelsen ( titta lite åt höger)  kan bli den större rörelsen (snurra runt åt höger).

Vi kan skriva ner detta så får vi se om det är möjligt.(vi svarar på frågorna)

1.Hunden ska snurra runt åt höger,det spelar ingen roll hur den går med tassarna.

2.Titta åt höger,vrida kroppen åt höger och röra sig åt höger.

3.Inga förkunskaper behövs.

4Jag börjar med att titta åt höger.

5.Min tänkte träningsgång ( det är troligen flera klick på varje del,och kanske också flera träningstillfällen på varje del) är att jag klickar för att:

 

1.Hunden tittar åt höger.Jag måste tänka på att vi flyttar oss lite varje gång så att hunden inte tror att den blir klickad för att den tittar på något speciellt.

2. När hunden börjar titta mer och mer tydligt åt höger kan jag ändra kriteriet för att få ett klick + godis ,till att klicka för att hunden tittar åt höger och börjar vrida sig lite.

3. Hunden tittar och vrider sig åt höger,jag börjar klicka för att den också lyfter med vänster tass i vridningen.

4.Hunden tittar och vrider sig åt höger,jag börjar klicka för att hunden också flyttar med vänster tass i vridningen.

5.Hundenvrider sig 1/8 dels varv åt höger.

6.Hunden vrider sig 1/4 dels varv åt höger.

7.Hunden vrider sig 1/2 varv åt höger.

8. Hunden snurrar nu 1 varv åt höger.

 

Nu är jag klar med beteendet men kanske vill jag ändå fortsätta att läggatill några kriterier innan jag "döper" beteendet, kanske vill jag att hunden snurrar 2 eller 3 varv åt höger,kanske vill jag att det ska ske i en viss snabbhet osv . Jag lägger till dessa kriterier först innan jag "döperbeteendet till ex SNURRA, andra tränare kanske döper beteendet tidigare,vad det handlar om är att jag kan få hunden (individen) att göradet här när jag säger SNURRA och bara då,vilket leder oss inpå stimuluskontroll.

 

Ju mer du tränar desto bättre blir du på att genom dina klick informera och leda hunden genom träningen, de teoretiska kunskaperna kan du läsa in men för att bli bra på det praktiska,dvs timing,se stegen,förstärka rätt måste du själv öva,öva,öva........

 

I boken Don´t shoot the Dog av Karen Pryor (som för övrigt är en ovärderlig bok om operant inlärning,shaping,förstärkning,stimuluskontroll,hur få bort beteenden vi inte vill ha) skriver Karen att det finns två aspekter i Shaping.Metoden-det ärbeteendet som vi vill att individen ska göra och de steg vi använder för att få fram dessa beteenden och principerna eller reglerna som säger hur,när och varför dessa beteenden blir förstärkta.Många gånger koncentrerar vi oss bara på metoden:"Håll godiset nära framför hundens nos och för handen ifrån dig mot hundens bak".Det är bra att använda dessa metoder.De har ofta utvecklats under många års erfarenhet,av många människor,genom försök och misstag,så det fungerar.De är bra att ta reda på så mycket sommöjligt om du vill lära dig en speciell sak,rida,träa hund,spela tennis,dyka osv från böcker,videos,eller någon som kan visa dig.DEn andra sidan av shaping är principerna,reglerna som kotrollerar såna saker som när du kan pressa på och när du måste slappna av,närdu kan öka ditt kriterium effektivt, vad du gör om du får problem och kanske allra mest när du ska sluta träningspasset.

Jag har fritt översatt vissa bitar i kapitlet nedan men inte hela kapitlet utan bara så mycket att det förklarar regeln.Sedan har jag lagt till endel själv.

De tio lagarna i shaping

Karen skriver att det finns tio lagar i shaping som hon ser det.De fyra första kommer direkt från psykologilabben och har blivit demonstrerade och bevisade vetenskapligt.Andra har inte provats men är viktiga att följa.

 

1.Öka kriterium i så små steg att individen du tränar med alltid har en rimlig chans att få förstärkning.

I separat praktiken betyder det att du ökar dina krav eller ökar dina kriterium inom de gränser individen redan utför.Om din hund hoppar 30 cm ibland med 10 cm tillgodo kan du höja hindret till 35 cm.Hur fort du kan öka kraven eller höja dina kriterium är inte beroende på individens förmåga och skicklighet utan på hur väldu kommunicerar med din klicker,vilka dina regler är för att få möjlighet till förstärkning.

Varje gång du ändrar kriterium ändrar du reglerna för beteendet.

 

2.Träna en sak i taget,försök inte forma ett beteende med 2 kriterium samtidigt.

Detta betyder inte att du inte kan arbeta med flera olika beteenden.Utan att när du tränar ett beteende så arbetar vi med exempelvis hastighet (hur fort individen gör beteendet), tid, antal gånger separat först tills individen lärt sig att göra dem var för sig, då kan jag lägga ihop det och veta att det fungerar.En förstärkning kan nämligen inte förstärka exempelvis både tid,hastighet och antal gånger under inlärning.Om uppgiften (övningen) kan brytas ned i separata delar,som sedan formas separat,kommer inlärningen att gå fortare.

 

3.Sätt alltid den rådande nivån på beteendet på en oregelbunden förstärknings schema innan du lägger till eller höjer kriterium.

Förstärkningen sker inte alltid när väl beteendet är lärt p.g.a att det stärker beteendet.

Alla tränare håller dock inte medKaren och vetenskapen i detta,paret Marian och Bob Bailey använder inte oregelbunden förstärkning särskilt ofta enligt deras sätt att se det.

 

4.När du intruducerar ett nytt kriterium,släpp tillfälligt på det gamla.

Tänk dig att du håller på att lära dig spela squash,och du har tränat mycket duktigt på att skicka bollen dit du vill-riktning.Nu vill du träna hastighet,men när du slår på bollen hårdare går bollen åt vilket håll som helst.Glöm riktning ett tag och bara slå iväg bollen.När du har fått lite kontroll på hastigheten på bollen kommer din förmåga att rikta bollen komma tillbaka väldigt snabbt.

 

5.Var före den du tränar

Planera ditt träningsprogram så att du om din hund gör ett stort steg fram i träningsplanen ,är med och förstärker och vet vad du skall förstärka som nästa.

 

6.Byt inte tränare

samma tränare på sammma beteende tills det är inlärt och under stimuluskontroll på ord,handtecken ellerannat stimuli.Flera tränare kan träna med samma individ,menbör hålla sig till olika beteenden.Den enda gång du kan fundera på att byta tränare påett beteende är då tränaren inte kommer någonstans,inte får individen att förstå vad som förstärks.Om individen lär sig lite eller inget har man inget att förlora på att byta tränare.

 

7.Om din träning ej fungerar

Om din tänkta träningsgång (steg 1,2,3,4 osv)inte fungerar prova en annan väg,det finns lika många sätt att få fram beteenden som det finns tränare att tänka ut dem.

 

8.Avbryt inte träningen omotiverat;det blir en negativ bestraffning.

Att ta bort något trevligt, gör att beteendet bestraffas.Det är viktigt att tränaren håller sin uppmärksamhet på individen som träns,tills träningsstunden är över.Det är mer än hövlighet eller självdisciplin,det är bra träning.Vi kan använda avbrytande för att ta bort beteenden vi inte vill ha ex om hunden hoppar vänder vi oss bort från den så slutar den hoppa den vill ju ha vår kontakt.Om vi anväder det i träningen ex talar i telefonen när vi tränar,dagdömmer,röker mm så är chansen stor att vi inte bara missar något individen gör utan också förlorar beteendet p.g.a att vi tar bort uppmärksamheten på individen.

 

9.Sluta medan du är på rätt väg.

Hur lång ska en träning vara? Det berorpå hur länge individen som tränas klarar att vara uppmärksam.Katter verkar ofta bli rastlösa efter ca 12 förstärkningar, så 5 minuter vore lagom.Hundar och hästar kan arbeta längre.

 

10.

(Ovanstående gäller troligen en individ som är van att träna på detta sätt,så en individ som håller på att lära sig att lära skulle jag rekommendera 3 klick x 3 klick,alltså ett träningspass på 3 klick,en kort paus ca 30 sekunder,träningspass på 3 klick,paus på 1 min,träning med 3 klick)Klickerträning handlar om rätt timing och at förstärka rätt beteenden. 

 

När jag shapar känns det riktigt att vi kommunicerar via klickern och beteendena.Min hund och mina ktter vet att de kan få mig att klicka så de prövar sig fram,min uppgift är att leda dem i träningen på ett sådant sätt att de har lätt för att förstå vilket beteende jag vill att de ska göra.

 

Källor:

Marie Fogelquist

 

Pryor Karen,Hund & Delfin (1996)

Pryor Karen ,Don´t shoot the dog (1985)

Pryor Karen, Lads before the wind (1994)

Hallgren Anders,Shaping (1990)

 

 "Targeting"

("target"= mål,måltavla)

 

När man lär hunden ett target så lär man hunden att nudda ett föremål med nosen,följa det eller gå till det.Man kan också lära hunden att den ska sätta en av framtassarna på ett target och det finns fler sätt.

 

Targeting är mycket användbart för att lära hunden olika beteenden.Många target tränar man sedan successivt bort så det finns inte kvar när hunden kan beteendet.Laserpennan(ungefär som en ficklampa,men med en skarp röd punkt) är ett exempel på target som man inte tar bort,den blir kvar som ett hjälpmedel(man använder sig av den röda punkten) för att tala om vilket föremål man vill att servicehunden ska hämta,vilken dörr/låda den ska öppna/stänga.

 

Targeting är ett sätt att få djur att snabbt göra beteendet.Ett target är en hjälp/styrning för att få hunden att göra det beteende vi vill att den ska göra.Ungefär som när vi lockar med en godbit framför nosen,hunden kommer snabbt i rärr beteende men är de första gångerna inte medveten om vad den gör.Men den lär sig genom träning och att vi minskar på hjälpen dvs succesivt tar bort hjälpen.Klicka NÄR hunden gör beteendet,och ge sedan hunden en godbit eller någon annan belöning.

 

Tänk på att detta är tipps på hur man kan använda targeting.Man kan också få fram samma beteenden genom att klicka och förstärka varje liten rörelse i rätt riktning,locka med godis eller hitta situationer där beteendet finns.Se denna artikel som råd till träning,men fungerar det inte för dig och din hund,avbryt,tänk och prova något annat för att få fram beteendet.Man brukar säga att det finns lika många sätt att få en hund att göra ett beteende som det finns tränare att tänka ut det.Som man brukar säga det finns många vägar till Rom....

 

Jag brukar ibland andvända en pekpenna ( en penna som är utdragbar,som en radioantenn) som target men man kan använda en vanlig pinne eller andra föremål.På spetsen brukar jag sätta på lite eltejp (svart) så att den blir tydlig för hunden.Andra gånger kan jag använda t.ex en post-it lapp,ett plastlock,en boll,den röda punkten från en laserpenna mm.

 

Den stora nytta jag har av att lära in olika target,är att jag som tränare kan använda mig av det i träning av många olika beteenden,till exempel.

 

* Stänga dörrar och lådor

* Klättra upp på Agility-hinder de inte kan

* Skicka hunden framåt till en punkt ex rutan i lydnad.              (Framåtsändande IPO/ Stöt i Ryggen Sv.Skydd)

* Skicka hunden framåt över flera hinder både i raksträcka och kombination i Agility.

* Få hunden att gå bredvid mig både på vänster och höger sida i Lydnadstävling,Freestyle,Agility,Utställning.

*Kryp i lydnaden.

*Target med tass på plastlock kan lära hunden var den ska sätta tassen på kontaktfälten (eller var på marken)på balanshindren i Agility.

*Trycka på knappar med tass eller nos.

*Apportera det föremål man lyser på med laserpennan.

*Öppna/stänga den dörr/låda man lyser på med laserpennan.

* Olika rörelser i Freestyle.

 

Användningen av target begränsas bara av din fantasi.

 

Hur lär vi då hunden att nudda,följa eller gå till target?

Vid all inlärning ser jag till att ha en så lugn miljö för hunden som möjligt,t.ex. i vardagsrummet eller något annat rum inomhus.

 

Inlärning med target är ett bra sätt för hunden att lära sig att pröva,bli operant (påverkar omgivningen),men då vi sedan använder target hjälper /styr vi hunden till det beteende vi vill att den ska göra.

 

Inlärning av att nudda och följa spetsen på en pekpenna:

 

När hunden ska lära sig att nudda pekpennan med nosen håller du pennans spets nära hundens nos (ca 2cm första gången),många hundar är nyfikna så de nosar på spetsen på en gång.Var beredd med klickern !. Klicka då hunden nuddar spetsen med nosen,ge sedan hunden en godbit.Ta bort och göm pennan bakom din rygg eller längs med ditt ben efter klicket.Håll fram pennan igen,hunden nuddar,klicka och ge godbiten.Upprepa några gånger till.Ta en kort paus ( ca 30 sek-1 min). Efter pausen börja med att hålla fram pekpennan lika nära hundens nos som där du slutade övningen innan pausen.Nästa gång provar du att hålla den ovanför,under,på andra sidan om hundens nos,också längre ifrån nosen i alla riktningar.

Upprepa tills du känner att hunden har förstått,det märker du när hunden nuddar spetsen varje gång du presenterar den.Tänk på att ta pauser!

Då hunden nuddar spetsen varje gång du sätter fram den åt hunden, kan du lägga till det ord du vill använda för att få hunden att göra beteendet då du vill.

 

Nu kan det vara dags att lära hunden att lyssna på ordet.För att lära in ordet kan du göra så här: 

Säg ordet du vill använda(nudda,putta,touch,ordet i sig har ingen betydelse för hunden),håll fram pennan,NÄR hunden nuddar spetsen,klicka och ge godbiten.Håll fram pennan och säg ordet,hundennuddar,klicka och belöna.Upprepa några gånger till.OBS Tänk på pauser!

Håll nu fram pennan utan att säga ordet,hunden kommer troligen att nudda vid spetsen,ta då bort pennan.OBS inget klick och godbit.

Håll fram pennan och säg ordet,hunden nuddar,klicka - godbit.Variera med att säga ordet och hålla fram pennan ibland,med att bara hålla fram pennan utan att säga ordet ibland.Belöna då hunden nuddar spetsen då du sagt ordet.Om hunden nuddar när du inte sagt ordet ta bara bort pennan utan att säga något.Om hunden gör "rätt" genom att låta bli att nudda då du inte sagt ordet,ska du inte heller klicka.Utan bara då du sagt ordet och hunden nuddar pennans spets.

 

Håll fram pennan och säg ordet,och flytta på spetsen när hunden är på väg fram mot pennan låt hunden följa pennan en liten bit,klicka och ge en godbit.Succesivt ökar du hur långt hunden följer spetsen.Nu börjar du säkert känna att du kan använda pekpennan i din träning.

 

I ett fotgående(lydnadstävling) kan du med pekpennans spets tala om för hunden exakt vilken position du vill att hunden ska ha från början.Säg ordet du använder för att hunden ska nudda pekpennan,ta ett litet steg framåt,klicka NÄR hunden följer med.Gå fler steg,gör en högersväng,vänstersväng,byt hastighet,långsamt,fort,med halt,helomvändning osv.Jobba med ett kriterium i taget inte flera nya samtidigt.Ha kul med klickerträning,och blir du någongång frustrerad och arg när du tränar med klickern så lägg undan den och tänk igenom varför det blev som det blev.

 

En amerikansk kille skrev på en av diskussionslistorna om klickerträning följande:

-Det är självklart att jag använder bestraffning när det blir fel.Jag slår mig hårt i huvudet och ifrågasätter vad jag håller på med. 

 

 

 Ha det så roligt med din vän!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

.